Hlasovanie

Forum

Nie je ďalšia téma.

VŠEOBECNÉ PREDSTAVENIE VÝROBKU

Prednosti

 

- Výrobky vyrábané firmou Thermoplast Kft. sa vyznačujú aj v korozívnom prostredí dlhou

životnosťou, veľkou prevádzkovou istotou a minimálnym nárokom na údržbu.

 

- tepelne-odolný, vodotesný a odolný proti ultrafialovému žiareniu

 

- základné materiály odolné proti zásadám, kyselinám, chemickým látkam a rozpúšťadlám

 

- ventilátory z radu TPMV aj napriek ich malým rozmerom disponujú s pomerne

veľkým výkonom prepravy vzduchu, v dôsledku riešenia dozadu sklonených vrtúľ fungujú pri nízkej hlukovej úrovni.

 

- naše ventilátory vyrábame so spekanými stojanmi, vyrábame/dodávame ich s motormi podľa požiadaviek, prevedenie stojanov napomáha pri ich rýchlej a jednoduchej montáži.

 

- Oproti nerezovej oceli je ich prednosťou, že popri zváracích spojov sa nevytvorí korózia. V prípade plastov sa zváranie uskutočňuje pomocou špeciálne vytvoreného tepelného fúkača, kde horúci vzduch zohreje tak zváraný povrch ako aj prídavný materiál na teplotu mäknutia, tým je možné zváranie uskutočniť dokonale, materiál zostane homogénny.

 

- disponuje so stabilným a dokumentácii zodpovedajúcim rozsahom pracovných bodov

 

- naše výrobky odporúčame kvôli týmto ich vlastnostiam a v neposlednej rade aj pre ich vynikajúcu cenu.

 

 

Odolnosť voči teplotám a poveternostným podmienkam

 

- vo vnútri budov, pri nízkych prevádzkových teplotách (-20ºC- +50 ºC ) je najúčinnejšie a najhospodárnejšie používanie ventilátorov a vedení z PVC.

 

 

- zariadenia vyrobené z PP (polypropylén) disponujú aj v širšom teplotnom rozsahu

(-10 ºC- +90 ºC ) dobrými protichemickým odolnostnými vlastnosťami

 

- v teplej prevádzke, alebo v blízkosti povrchov sálajúcich teplo, ako aj pri inštalácii vo vonkajšom prostredí je možné použiť zariadenia z polyesterového materiálu posilneného skleným vláknom

 

 

- realizujeme aj výrobu rúr a profilov zodpovedajúcich materiálu ventilátorov, v okrúhlom a štvorcovom priereze, ako aj výrobu nádrží a škrtiacich klapiek, atď. s krátkymi dodacími lehotami.

 

 

Hlavné  rysy -vlastnosti

- odsávanie amoniaku, nafty, benzénu, liehu, farieb, plynu, pary, plynu chlóru, lúhu, metanolu, kyselín a kyseliny chlorovodíkovej.

- jedinečný dizajn: jednofázový motor, trojfázový motor, motor s meniacim sa pólom

- centrifugálny ventilátor v normálnom a protivýbuchovom (ATEX) prevedení

 

Oblasti použitia

výrobky našej firmy odporúčame na všeobecné a lokálne odsávanie  korozívnych plynov a pár v chemickom, farmaceutickom, galvanickom priemysle, v maliarskych a lakovacích prevádzkach, v priemyselnej výrobe a spracovávaní, pri chove hospodárskych zvierat, v čističkách odpadových vôd, vo vínnych pivniciach, v miestnostiach pre nabíjanie batérií,

v chemických kabínach, v laboratóriách, v závodných kuchyniach a pri zabezpečovaní ich vetrania.

 

PODĽA FUNKCIÍ:

- radiálno-odstredivý ventilátor

- rúrkový ventilátor

- varhanový ventilátor

 

PODĽA VYHOTOVENIA:

- normálny

- protivýbuchový (ATEX)