Szavazás

Fórum

Nincsenek témák!

VŠEOBECNÝ POPIS PRODUKTŮ

Výhody

 

- Zařízení vyráběná společností „Thermoplast Kft.“ se vyznačují dlouhodobou životností i v korozivním pracovním prostředí, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními nároky na údržbu.

 

- Odolnost vůči teplotě, povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření.

 

- Materiály odolné vůči žíravinám, kyselinám, chemikáliím a ředidlům.

 

- Ventilátory řady TPMV se navzdory svým malým rozměrům vyznačují relativně vysokým výkonem ohledně přepravy vzduchu, díky lopatkám zahnutým dozadu je dosaženo nízké hlučnosti při chodu ventilátorů.

 

- Ventilátory vyrábíme/dodáváme se stojany povrchově upravenými práškovým postřikem, s motorem v provedení dle individuální potřeby, tvar stojanů umožňuje rychlou a snadnou montáž.

 

- Výhodou v porovnání s nerezovou ocelí je, že ve svarech nedochází ke korozi.

V případě plastů je svařování prováděno speciálně upravenou tepelnou tryskou s možností regulace stupně teploty, kdy horký vzduch zahřívá na teplotu bodu tavu jak svařovanou plochu, tak přídavný materiál, díky tomu je svařování dokonalé a materiál zůstává homogenní.

 

- Zařízení disponují stabilním rozsahem pracovního bodu v souladu s dokumentací.

 

- Naše produkty doporučujeme s odkazem na výše uvedené skutečnosti, v neposlední řadě pak pro příznivé ceny.

 

 

Odolnost vůči teplotě a povětrnostním vlivům

 

- V interiérech budov, při nízké provozní teplotě (-20ºC- +50 ºC) je používání ventilátorů a vedení vyrobených z PVC (polyvinylchlorid) nejúčinnějším a nejhospodárnějším řešením.

 

- Zařízení vyrobená z PP (polypropylén) se vyznačují i v širších teplotních pásmech (-10 ºC- +90 ºC) dobrými vlastnostmi ohledně odolnosti vůči chemikáliím.

 

- Pro umístění v provozech s vysokou teplotou nebo v blízkosti vytápěných ploch, dále v prostředí v exteriérech doporučujeme použití zařízení vyrobených z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (ÜPE).

 

- V krátkých dodacích termínech dále ze stejných materiálů vyrábíme k ventilátorům také potrubí, profily s kruhovým a čtvercovým průřezem, nádrže, motýlkové ventily, apod.

 

 

Hlavní charakteristika – vlastnosti

- odsávání amoniaku, benzínu, benzolu, etylalkoholu, barev, plynů, páry, chlorového plynu,

žíravin, metylalkoholu, kyselin, kyseliny chlorovodíkové

- speciální provedení: jednofázový motor, třífázový motor, střídavý motor

- odstředivé ventilátory v běžném provedení a v protivýbušné variantě (ATEX)

 

Oblast použití

Produkty naší společnosti doporučujeme pro využití v chemickém průmyslu,

ve farmaceutickém průmyslu, v galvanických provozech, v barvírnách a lakovnách,

v průmyslových výrobních a zpracovatelských provozech, v živočišné výrobě, v provozech čističek odpadních vod, ve vinných sklepích, v místnostech sloužících k plnění akumulátorů, v chemických kabinách, v laboratořích, v závodních kuchyních za účelem všeobecného a lokálního odsávání korozivních plynů a páry, respektive jako řešení pro větrání.

 

PODLE FUNKCE:

- radiální odstředivý ventilátor

- trubkový ventilátor

- varhanní ventilátor

 

PODLE PROVEDENÍ:

- běžné

- protivýbušné (ATEX)