Vegyszerállósági adatok

VEGYSZERÁLLÓSÁGI ADATOK


A szerkezeti anyagok vegyszerállósága a leggyakoribb köze-
gekre (a nem jelölt rovatokra nincs adat).

+ tartósan ellenálló          0 feltételesen ellenálló          - nem ellenálló

 

• Vegyszer /n Alapayag
• PVC
• PP
• ÜPE
Acetaldehid
- +
Aceton
- +
Adipinsav (20C-ig) +
Akkumulátorsav (20-30%) +
Akrilsav-etilészter -
Almasav +
Alumíniumhidroxid + + -
Ammónia + +
Ammónia vizes oldata 20C felett 0 +
Ammónia vizes oldata 20 C-ig + +
Anilin - +
Ásványolaj 20C-ig + +
Bárium-hidroxid +
Benzaldehid - +
Benzin 20C-ig + 0 +
Benzin 20-60C között 0
Benzoesav (20C-ig) + +
Benzol 20C-ig 0
Bórsav + + +
Bróm - -
Butadién 50% + +
Butilacetát 0
Butilalkohol 20C-ig + + +
Butilalkohol 20-40 C-ig 0
Ciklohexanon - +
Citromsav + + +
Cukoroldat (20C-ig) +
Dibutilftalát +
Dietilamin 0 +
Dietiléter - 0
Diklóretán (20C-ig) - +
Diklóretilén 0
Diklórmetán -
Dízelolaj (20Cig) +
Ecetsav (100%) 0
Ecetsav (50%) + + +
Ecetsavészterek - +
Etilacetát -
Etilalkohol (96% 20C-ig) + + +
Etilénglikol + + +
Etilénoxid 0
Etilklorid - 0
Fenol +
Fixírsó (20 C-ig) +
Formaldehid + + +
Foszforsav + + +
Ftálsac +
Ftálsavészterek -
Glicerin + + +
Hangyasav (10% 30 C-ig) +
Hexán 0
Hidrogénbromid 0 +
Hidrogénfluroid tartalmú füstgáz +
Hidrogénperoxid 10% + +
Jodoform - -
Kalciumhidroxid + +
Kalciumszulfát (20C-ig) +
Káliumsók (20C-ig) +
Káliumhidroxid (50%) +
Káliumhidroxid híg. 0
Karbamid (50% 40C-ig) +
Kéndioxid tartalmú füstgáz + +
Kénsav 80%-ig + 0
Kéntrioxid tart. Füstgáz (20C-ig) 0 -
Kerozin 0 +
Klórbenzol - +
Klórgáz -
Krezol -
Krómkénsav -
Krómsók +
Metilalkohol 20C-ig + + +
Metilénklorid - -
Naftalin - +
Nátriumhidroxid (45%) + + +
Nátriumhipoklorid 7% 40C-ig +
Nitrobenzol 20 C-ig +
Nitrogénoxid tartalmú. füstgáz + +
Ólomacetát (tömény 20C-ig) +
Oxálsav 20C-ig + +
Ózon 0 +
Perklórsav (20C-ig) 0 +
Petróleum (20C-ig) +
Petroléter (20C-ig) +
Piridin -
Propán + 0
Propilalkohol +
Salétromsav (30% 20C-ig + +
Salétromsav tömény - -
Sósav 0 0 +
Sósav tartalmú füstgáz + +
Széndioxid tartalmú füstgáz +
Szénmonoxid tartalmú füstgáz + +
Szervetlen káliumsók +
Szervetlen nátriumsók + + +
Szulfitlúg (20 C-ig) +
Tejsav 0 + +
Terpentin -
Toluol - - +
Triklóretilén - -
Vajsav (20%) +
Vajsav tömény 0
Vinilklorid -
Xilol - -
Zsírsavak +

Hõ- és idõjárás-állóság

Épületen belül, alacsony üzemi hõmérsékleten (-10-50C tartományban) a PVC ventilátorok és vezetékek alkalmazása a legcélszerûbb és leggazdaságosabb megoldás.

A PP-bõl készülõ berendezések szélesebb hõmérséklet-tartományban is (-10-+90C-ig) jó vegyszerállósági tulajdonságokkal rendelkeznek.

Meleg üzemben, vagy hõsugárzó felületek közelében, valamint szabadtérben való telepítésre az üvegszálerõsítésû poliészter (ÜPE) anyagú berendezések alkalmazhatók.